Ιατρείο

Αρχική

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 Έλεγχος αναπνευστικού (σπιρομέτρηση προ και μετα την χορήγηση βρογχοδιαστολής)
Υπερηχογραφικός έλεγχος πνευμόνων
Παρακεντήσεις υπεζωκοτικής συλλογής (διαγνωστικές και ανακουφιστικές)
Διάγνωση και παρακολούθηση άσθματος, χρόνιαςαποφρακτικής πνευμονοπάθειας
Διάγνωση και παρακολούθηση σαρκοείδωσης,πνευμονικής ίνωσης και αλλων διάμεσων πνευμονοπαθειών
Διερεύνηση χρόνιου βήχα
Βρογχοσκοπήσεις
Μελέτη ύπνου και νυκτερινή οξυμετρία για διάγνωση υπνικής άπνοιας
Διακοπή καπνίσματος
Διάγνωση και παρακολούθηση καρκίνου πνεύμονα 
Διάγνωση και θεραπεία λοιμώξεων αναπνευστικού
Φροντίδα ασθενών με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα
Κατ’οίκον επισκέψεις
 
Πιστοποίηση για συνταγογράφηση εξέτασεων καιπαραπεμπτικών ΕΟΠΥΥ